DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kako zapreti s.p.?

Postopek zaprtja s.p. lahko opravi samostojni podjetnik na katerikoli VEM točki v Sloveniji. Postopek je kratek in brezplačen. Postopek zaprtja podjetja je sledeč:

1. Podjetnik se z osebnim dokumentom zglasi na e-VEM točki.
2. Referent e-VEM točke zanj izpolni obrazec v e-Vem portalu.
3. Podjetnik podpiše obrazec.
4. Referent po elektronski poti pošlje obrazec na AJPES.
5. Podjetje se zapre 3. dan od datuma postopka zaprtja na e-VEM točki oziroma katerikoli kasnejši dan.
6. Četrti dan podjetnik na naslov podjetja prejme Sklep o izbrisu poslovnega subjekta iz registra podjetij.
7. Podjetnik mora v roku 60 dni poslati na DURS zaključno poročilo.

Kadarkoli se podjetnik ki je zaprl s.p. lahko odloči da bo ponovno registriral novo podjetje. Pogoj za ponovno registracijo s.p.-ja je da ima podjetnik poravnane davčne obveznosti na DURS-u. Ob registraciji novega s.p. namreč na e-VEM točki pri izpolnjevanju dokumentov za ustanovitev novega podjetja podpiše izjavo da nima neporavnanih davčnih obveznosti iz prejšnjega poslovanja, več:prenehanje dejavnosti in s tem povezane obveznosti.

Med samostojnimi podjetniki je dokaj razširjeno mnenje da ne morejo zapreti podjetja če imajo dolg na davčni upravi. Podatek ni točen. Podjetnikom svetujemo da v izogib kopičenju dolga čim hitreje prekine z dejavnostjo in zapre podjetje. Ter dolg do DURS-a izplača po ukinitvi podjetja.