DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kaj je nameravana firma in kako rezervirati ime?

Kaj je nameravana firma?

“Nameravana firma” je rezervacija imena podjetja za leto dni. Tako imate manj možnosti, da bo registrsko sodišče v postopku registracije zavrnilo ime podjetja kot neustrezno.

Kako rezervirati ime?

V postopku registracije za na morate sporočiti:

  • Ime firme
  • Ime družbenika, ki ustanavlja podjetje in njegov EMŠO
  • Naslov kamor želi družbenik prejeti sklep registrskega sodišča o rezervaciji imena firme

V nekaj dneh bo na naslov, ki ga je navedel ob oddaji nameravane firme dobil sklep registrskega sodišče. Negativni sklep registrskega sodišča pomeni, da že obstajajo razlogi, ki ne dopuščajo registracije takšnega imena podjetja. V primeru pozitivnega odgovora pa se nameravana firma vpiše v register AJPES in je rezervirana za leto dni. V obdobju leta dni lahko podjetnik kadarkoli izvede dejansko registracijo podjetja.

Postopka vpisa nameravane firme se podjetniški svetovalci na VEM točki DATA poslužujemo vedno kadar se pripravljamo na registracijo podjetja ki ga ustanavlja tuj državljan.

Za več informacij vas vabimo da se udeležite izobraževanja Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer podjetnikom natančno razložimo pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri izbiri imena firm ter ostale informacije pomembne pred, med in po registraciji podjetja.