DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Ali lahko dam podjetje v mirovanje?

Ne, takšnega postopka ne poznata ne AJPES (samostojni podjetniki) ne Sodišče (gospodarske družbe). Obstaja sicer zakon, ki pravi, da se podjetje, ki 2 leti ne odda letnega poročila, briše iz registra. Ne glede na to je podjeje, ker letnega poročila ni oddalo, v prekršku. Mirovanje torej ni mogoče!