DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kako pošiljati e-račune proračunskim uporabnikom?

e račun za s.p.

V skladu s 26. členom ZOPSPU (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) morajo od 1. 1. 2015 dalje vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati eRačune, izdajati pa samo v primeru, da je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik.

Podjetnik oziroma podjetje se mora naprej registrirati v sistem kot izdajatelj e-računov. Kateri sistem boste uporabili je največ odvisno od količine izdanih računov proračunskim uporabnikom. 

V kolikor je poslanih računov do 5 na mesec, je najenostavneje pošiljanje preko portala UJP (http://www.ujp.gov.si/).

Podjetniki, ki z proračunskimi uporabniki izmenjujejo večje količine računov oziroma bodo e-račune izmenjevali tudi z drugimi podjetji, se lahko kot izdajatelji/prejemiki e-računov registrirajo pri svoji poslovni banki. Slovenske banke so namreč prav tako vključene v omrežje za izmenjavo e-računov z UJP. Pošiljanje preko banke ima v primerjavi z pošiljanjem preko portala UJP kar nekaj prednosti. Omogočena je paketna obdelava e-računov, avtomatično plačevanje in hramba e-računov, ki je v banki 1 leto. Je pa v spletni banki popiljanje računov plačljiva transakcija.