DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Ali potrebujem obrtno dovoljenje?

Obrtno dovoljenje

Obrtno dovoljenje podjetniku daje pravico do opravljanja določene obrtne dejavnosti. Za katere dejavnosti ki jih bomo kot bodoči podjetniki opravljali in v katerih drugih primerih je potrebno za določeno obrtno dejavnost pridobiti obrtno dovoljenje je navedeno v Obrtnem zakonz. Poleg tega se mora obrtnik podjetnik vpisati tudi v obrtni register. 

Obrtno dovoljenje mora torej pridobiti družba (d.o.o.) ali samostojni podjetnik (s.p.), ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih, jo namerava opravljati in izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem zakonu. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja vloži zastopnik družbe na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Stroški za pridobitev obrtnega dovoljenja (odločbe in reprezentativnega obrtnega dovoljenja) skupaj znašajo trenutno 111 EUR in jih je potrebno vplačati ob vložitvi vloge.

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja je dosegljiva na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Pred vložitvijo vloge mora stranka imeti registrirano dejavnost, za katero vlaga vlogo.

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja se lahko vloži neposredno pri organu (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Območne obrtno-podjetniške zbornice po sedežu družbe) ali po pošti, s priporočeno pošiljko.

Ob registraciji podjetja na naši točki VEM, vam glede na registrirane dejavnosti svetujemo, ali za opravljanje dejavnosti potrebujete tudi obrtno dovoljenje in vam pomagamo tudi pri pridobivanju.