DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kaj še moram vedeti pred ustanovitvijo podjetja?

Dejavnik, ki lahko vpliva na našo odločitev je tudi višina pričakovanega dobička. Stopnje obdavčitve dobička za samostojnega podjetnika (s.p.) in gospodarsko družbo (d.o.o.) precej različne.

Vprašajmo se tudi, koliko odgovornosti smo pripravljeni nositi. Samostojni podjetnik (s.p.) je absolutno odgovoren in odgovarja z vsem svojim premoženjem, medtem ko družbenik v gospodarski družbi odgovarja le z vloženim kapitalom.

Pri odločitvi za pravnoorganizacijsko obliko nam lahko pomaga tudi podatke o razpolaganju z premoženjem. Samostojni podjetnik lahko razpolaga s svojim prisluženim denarjem povsem prosto. To pa ne velja za družbenika v gospodarski družbi (d.o.o.), saj prisluženi denar ni njegov, temveč je to denar podjetja. V primeru, da si ga družbenik izplača, je ta denar dvakrat obdavčen. Prvič kot dobiček (22%), nato pa še kot dobiček, ki je izplačan lastniku v žep (20%).

Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.