DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Varstvo in zdravje pri deluISKANO

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe.

V skladu z ZVZD-1 je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

 • odgovorne osebe v podjetju (s.p., gospodarske družbe, d.o.o.)
 • zaposleni v podjetju
 • honorarno zaposleni v podjetju, tudi študentje in dijaki

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki ima lahko za posledico spremembo na področju varnosti pri delu.

Usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko ipd.Po usposabljanju in opravljenem testu, boste prejeli obvezne dokumente, ki jih je potrebno hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku.

Postopki in dokumentacija v zvezi z usposabljanjem s področja varnosti in zdravja pri delu:

Pravno formalno mora biti pred izvedbo usposabljanja in preverjanjem usposobljenosti biti izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja, ter program usposabljanja. Z oceno tveganja se morajo ugotoviti tveganja in nevarnosti, ki so jim ali bi jim lahko delavci bili izpostavljeni. Nato se na podlagi ugotovljenih dejstev in ukrepov iz ocene tveganja, pripravi program usposabljanja in glede na program se izvede usposabljanje in po potrebi tudi preverjanje usposobljenosti delavca za varno delo. Usposabljanja so teoretična in praktična. Praktična usposabljanja je potrebno izvesti za vsa delovna mesta, kjer je z oceno tveganja ugotovljeno, da na delovnem mestu ali v zvezi z delom obstaja večja nevarnost za nastanek nezgod in poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni. Rok za obdobno preverjanje usposobljenosti iz  varnosti in zdravja pri delu je na 2 leti, v kolikor je z oceno tveganja ugotovljena večja stopnja za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni.

Marko Perko, dipl. var. ing. 
Prijavnica - Varstvo in zdravje pri delu
 1. Vaše ime in priimek(*)
  Prosimo, vpišite vaše ime
 2. Vaš email(*)
  P, vpišite vaš e-mail naslov
 3. Vrsta naročnika(*)
  Prosimo izberite ali se prijavljate kot fizična ali kot pravna oseba.
 4. Naziv podjetja
  Invalid Input
 5. ID za DDV
  Invalid Input
 6. Naslov podjetja
  Prosimo vpišite naslov podjetja
 7. Vaša telefonska številka(*)
  Prosimo vpišite vašo kontaktno telefonsko številko!
 8. Izberite termin seminarja(*)

  Prosimo izberite termin seminarja na katerega se prijavljate.
 9. Ob prijavi se morate strinjati s splošnimi pogoji poslovanja.

Cena

30 € + DDV