DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kaj potrebujem za d.o.o.?

Kaj potrebujem za ustanovitev d.o.o.?

1. Pred registracijo d.o.o. si pomagajte z:

2. Ime podjetja

Podjetnik mora pri postopku registracije d.o.o. obvezno izbrati ime podjetja. Ime mora biti v slovenskem ali latinskem jeziku, ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi. Jasno se mora razlikovati od imen podjetij, ki so vpisana v registru podjetij AJPES.

3. Sedež podjetja

Sedež in poslovni naslov d.o.o. določite na naslovu, kamor želite prejemati pošto podjetja. Naslov podjetja je lahko tudi doma, v kolikor živite v večstanovanjski hiši, če v okviru dejavnosti podjetja opravljate mirno dejavnost. Mirna dejavnost je dejavnost, ki ne moti sosedov. če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, morate za vpis sedeža podjetja priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika objekta za prijavo ali spremembo poslovnega naslova družbe z omejeno odgovornostjo lahko overi tudi referent na VEM točki.

Prenesi soglasje za d.o.o.

4. Dejavnost podjetja

Ob registraciji d.o.o. mora družbenik podjetja določiti vsaj enega direktorja. Direktor-ica ste lahko vi osebno, kot ustanovitelj ali pa nekdo tretji. Direktor, ki ni nikjer zaposlen/a, se v tem novem podjetju mora zaposliti. mora podjetnik najprej določiti glavno dejavnost podjetja, v nadaljevanju pa registrirati dodatne dejavnosti. Izbere lahko več različnih dejavnosti, ki jih bo opravljal v okviru svojega podjetja. Ne pretiravajte s številom dejavnosti, saj jih lahko v primeru širitve posla dodate tudi kasneje.

5. Zastopnik podjetja

Ob registraciji d.o.o. mora družbenik podjetja določiti vsaj enega direktorja. Direktor-ica ste lahko vi osebno, kot ustanovitelj ali pa nekdo tretji. Direktor, ki je hkrati družbenik ni nikjer zaposlen/a, se v tem novem podjetju mora zaposliti.

6. Registracija podjetja

Postopek registracije d.o.o. je brezplačen. Za registracijo potrebujete veljaven osebni dokument in najmanj 7.500 EUR kapitala, ki mora biti v denarju in v celoti vplačan na začasni račun na izbrani banki, najkasneje v roku meseca dni po opravljenem postopku registracije podjetja.