DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

2. korak – Izvedba postopka registracije d.o.o.

Izvedba postopka registracije podjetjaKdo mora priti na točko VEM DATA ob dogovorjenem terminu?

Pri postopku registracije d.o.o. lahko na točki VEM DATA sodeluje le eden izmed ustanoviteljev, direktorjev oz. prokuristov. Ko je dokumentacija pripravljena, se morajo vse vpletene osebe (preostali ustanovitelji in zastopniki) osebno zglasiti na točki VEM DATA in ob predložitvi osebnega dokumenta podpisati pripravljeno dokumentacijo.

Kaj je potrebno ob registraciji d.o.o. prinesti s seboj?

Prinesti je potrebno le veljavni osebni dokument (vsi ustanovitelji / zastopniki).

Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, morate za vpis sedeža podjetja priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Soglasje lahko prenesete tukaj

Posebnosti, če je ustanovitelj d.o.o. tuji državljan ali podjetje:

a) tuja fizična oseba:

  • tuj osebni dokument (potni list),
  • slovenska davčna številka. Tujcem pomagamo pri postopku pridobitve slovenske davčne številke.

b) tuja pravna oseba (tuje podjetje ustanavlja podjetje):

  • slovenska davčna številka za tuje matično podjetje, ki želi v Sloveniji ustanoviti podjetje,
  • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje – kratka verzija – preveden v slovenščino pri sodnem prevajalcu in overjen z apostile,
  • osebni dokument ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo tudi oni slovenske davčne številke.

Tujcem nudimo storitev pridobitve slovenske davčne številke tako za matično podjetje, ki ustanavlja podjetje v Sloveniji, kot tudi za bodoče zastopnike - tujce v slovenskem podjetju.