DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kaj potrebujem za s.p.?

Kaj potrebujem za s.p.?

1. Pred registracijo s.p. si se ustrezno informirajte:

  • udeležite se izobraževanj pred registracijo podjetja, ki potekajno na sedežu podjetja DATA d.o.o. v Ljubljani. Večina izobraževanj in seminarjev je za vas brezplačna.
  • med postopkom registracije vašega podjetja vaše znanje nadgradite z udeležbo na seminarjin ob registraciji s poglobljenimi vsebinami specifičnih področij,
  • preverite zakonodajo (predvsem preberite Zakon o gospodarskih družbah in tiste zakone, ki opredeljujejo vašo dejavnost),
  • poiščite informacije na internetu (pazite na zastarele informacije),
  • preverite ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja. Pri tem vam lahko pomaga naš projektni oddelek, več o razpisih »
  • pokličite točko VEM DATA na tel.: 01 6001 530, ki je edina točka VEM v Sloveniji, ki vam pomaga celovito in strokovno.

2. Ime podjetja

Ime podjetja mora biti v slovenskem jeziku, lahko tudi v latinskem jeziku, ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi in jasno se mora razlikovati od imen podjetij, ki so že vpisana v registru podjetij AJPES. Ime ne sme biti v tujem jeziku.

3. Sedež podjetja

Sedež in poslovni naslov podjetja določite na naslovu, kamor želite prejemati pošto podjetja. Naslov je lahko tudi doma, v kolikor živite v večstanovanjski hiši, če v okviru dejavnosti podjetja opravljate mirno dejavnost. Mirna dejavnost je dejavnost, ki ne moti sosedov.

Pred registracijo pridobite še soglasje lastnika prostorov, kjer želite imeti poslovni naslov*

Prenesi soglasje za s.p.

*Na podlagi ZGD-1H namreč velja, da mora samostojni podjetnik ali družbenik družbe, ki ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, pri prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslova, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Za samostojnega podjetnika mora izjavo overiti notar ali upravna enota. Če je solastnikov več, potrebujejo soglasja vseh lastnikov.

4. Dejavnosti podjetja

Ob odprtju podjetja registrirajte dejavnosti, s katerimi boste takoj začeli poslovati. To so lahko različne dejavnosti. Še po registraciji boste lahko v podjetje dodajali nove dejavnosti, s katerimi se nameravate ukvarjati kasneje.

5. Zastopnik samostojnega podjetnika

V kolikor želi samostojni podjetnik v svojem podjetju pooblastiti osebo za zastopanje, lahko pri postopku registracije (ali še po ustanovitvi podjetja) določi prokurista podjetja. Za vpis prokurista podjetja potrebuje podjetnik le EMŠO številko osebe, ki jo pooblašča za zastopanje.

6. Registracija podjetja

Registracija s.p. je brezplačna.