DO PODJETJA V 3 KORAKIH

  Prični s prijavo

Kje registriram d.o.o.?

Točka VEM - vse na enem mestu

Na VEM točki postopek registracije d.o.o. lahko opravijo družbeniki, ki vplačajo osnovni kapital v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti v Akt o ustanovitvi ali Družbeno pogodbo. To pomeni, da se v celoti strinjajo z Aktom o ustanovitvi oziroma Družbeno pogodbo.

 
  • Postopek registracije d.o.o. lahko izvedemo tako za enoosebne d.o.o. (en ustanovitelj) kot tudi več-osebne d.o.o.(več ustanoviteljev).
  • Brezplačen postopek registracije lahko izvede domača ali tuja fizična ali pravna oseba (slovenski ali tuji državljan oziroma slovensko ali tuje podjetje).

Ob ustanovitvi d.o.o. pripravimo celotno dokumentacijo, ki jo potrebujete za ustanovitev podjetja. Izročimo vam Akt o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo, ki jo predložite izbrani banki ob odprtju začasnega računa, kamor boste položili osnovni oz. ustanovni kapital (7.500 EUR). Vašo vlogo oddamo pristojnim organom, ko nam na točko VEM DATA prinesete originalno potrdilo o vplačilu kapitala. Podjetje bo registrirano v nekaj dneh.

Stroškov v postopku ni!

Točka VEM ali točka Vse na Enem Mestu bodočim podjetnikom omogoča urejanje vseh začetnih formalnosti ob odprtju podjetja, in to na isti lokaciji. Naši usposobljeni svetovalci vam s svojim znanjem in izkušnjami odgovorijo tudi na vaša vprašanja, ki se na našajo na odpiranje in uspešno delovanje podjetij. Na VEM točki DATA lahko brezplačno registrirate tako s. p. kot tudi enostavni d. o. o. ter izvajate spremembe podjetja ali s. p. oziroma podjetje izbrišete iz registra. Naši VEM svetovalci so usposobljeni  za izvajanje osnovnega podjetniškega svetovanja, ki ste ga deležni v postopku registracije podjetja.